Bedřichovka  Bukačka  Černý důl  Hořečky  Hraniční louka  Jelení lázeň  Komáří vrch  Neratovské louky  Pod Vrchmezím 
Pod Zakletým  Rašeliniště
Kačerov  Rašeliniště pod Pěticestím  Pod Předním vrchem  Sedloňovský vrch  Sfinga Trčkov 
Trčkovská louka 
U Kunštátské kaple  Velká louka 
Zemská brána
  Alej Rokytnice 
Bříza  v Jedlové  Buk v Pěčíně 
Jasan v Deštném  Jasan v Olešnici  Jasan v Pěčíně  Jasan Souvlastní  Javor klen v Neratově  Lípa v Bartošovicích 
    Lípa na Malé straně  Lípa v Nebeské Rybné  Lípa v Polomu  Lípa v Horní Rokytnici  Lípa velkolistá v obci Sedloňov     

Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Orlické hory


Přírodní rezervace Bedřichovka

Katastrální území: Bedřichovka, Trčkov                                                                            Nadmořská výška: 692-725 m

            Výměra: 11,93 ha                                                                                                       Vyhlášeno: 1982

Rezervace leží ve střední části Orlických hor od chaty Bedřichovka ke státní hranici s Polskem.
Tvoří ji louky kolem bezejmenného potoka částečně zmeliorovaného, vlévající se do Divoké Orlice
 v osadě Bedřichovka.
Geologický podklad tvoří vápnité jílovce až slínovce.
Hlavním předmětem ochrany je zachovalá podmáčená polokulturní louka s bohatou květenou a souvislým
keřovým porostem kolem vodotečí, kde se  rovněž nachází význačná ornitologická lokalita.
Rezervace zahrnuje kromě vlastních luk i bezprostřední okolí stávajících rekreačních objektů
v kategorii ochranného pásma.

Louka byla vyňata z velkoplošných meliorací v 70. létech dvacátého století jako poměrně zachovalá ukázka polokulturní květnaté horské louky. Protože leží uvnitř stávající osady, civilizační tlaky na území během let
způsobily značné ochuzení rezervace…

 
 
 
 

3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
 RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  

SPINNING® CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2

Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Orlické hory

©Jan Jelínek      www.3athlon.com       jan.jelinek@3athlon.com