Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Orlické hory

 

leží převážně na území okresu Rychnov nad Kněžnou
a jen svou malou částí zasahuje do okresu Ústí nad Orlicí.
 

V CHKO Orlické hory se nacházejí dvě národní přírodní rezervace: Trčkov a  Bukačka
patnáct přírodních rezervací: Bedřichovka, Černý důl, Hořečky, Hraniční louka
Jelení lázeň, Komáří vrch, Neratovské louky, Pod Vrchmezím, Pod Zakletým, Rašeliniště Kačerov, Rašeliniště pod Pěticestím, Rašeliniště Pod Předním vrchem
Sedloňovský vrch, Trčkovská louka a Zemská brána a tři přírodní památky:
Sfinga, U Kunštátské kaple a Velká louka.

 
 
 
 
 
 

V CHKO Orlické hory najdeme v současné době také třináct
chráněných a památných stromů a jednu alej se 151 stromy čtrnácti druhy:

Lípa malolistá v Bartošovicích v Orlických horách
Jasan ztepilý v Deštném v Orlických horách
Lípa malolistá v Horní Rokytnici
Bříza bělokorá v Jedlové v Orlických horách
Lípa malolistá na Malé straně
Lípa malolistá v Nebeské Rybné
Javor klen v Neratově
Jasan ztepilý v Olešnici v Orlických horách
Buk lesní a jasan ztepilý v Pěčíně
Lípa malolistá v Polomu
Alej v Rokytnici v Orlických horách
Lípa malolistá v Sedloňově
Jasan ztepilý na Souvlastním

 
 
 
 
 

©Jan Jelínek
www.3athlon.com
jan.jelinek@3athlon.com