Bedřichovka  Bukačka  Černý důl  Hořečky  Hraniční louka  Jelení lázeň  Komáří vrch  Neratovské louky  Pod Vrchmezím 
Pod Zakletým  Rašeliniště
Kačerov  Rašeliniště pod Pěticestím  Pod Předním vrchem  Sedloňovský vrch  Sfinga Trčkov 
Trčkovská louka 
U Kunštátské kaple  Velká louka 
Zemská brána
  Alej Rokytnice 
Bříza  v Jedlové  Buk v Pěčíně 
Jasan v Deštném  Jasan v Olešnici  Jasan v Pěčíně  Jasan Souvlastní  Javor klen v Neratově  Lípa v Bartošovicích 
    Lípa na Malé straně  Lípa v Nebeské Rybné  Lípa v Polomu  Lípa v Horní Rokytnici  Lípa velkolistá v obci Sedloňov     

Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Orlické hory

Národní přírodní rezervace Bukačka

Katastrální území: Sedloňov                                                                                           Nadmořská výška: 910-1025 m

Výměra: 50,72 ha                                                                                                               Vyhlášeno: 1954

Lesní porosty a louky ve vrcholových partiích Orlických hor při státní hranici s Polskem, asi 1 km severozápadně od Masarykovy chaty na Šerlichu. Přirozený porost smíšené bukosmrčiny s klenem a jeřábem.  Jde o zbytek někdejších pralesů Orlických hor. Na horských podmáčených loukách se zachovala vzácná květena a hmyz.
Pralesovitá smíšená horská bučina se smrkem na hřebeni Orlických hor s mírným sklonem k jihu.
Geologický podklad tvoří ruly a svory ze skupiny krystalických břidlic. Půda typu horkého humidního lesa poskytuje velmi vhodné podmínky pro tvorbu bohatého bylinného patra.
V porostu jsou zastoupeny druhy horských niv včetně jiných významných druhů rostlin, z nichž je řada chráněna. celá rostlinná formace v rezervaci, zvláště její zachovalejší partie, představují jedinečný porost smíšené horské zakrslé bučiny, která nemá na tomto území obdoby.

 

 
 
 

3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
 RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  

SPINNING® CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2

Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Orlické hory

©Jan Jelínek      www.3athlon.com       jan.jelinek@3athlon.com