Bedřichovka  Bukačka  Černý důl  Hořečky  Hraniční louka  Jelení lázeň  Komáří vrch  Neratovské louky  Pod Vrchmezím 
Pod Zakletým  Rašeliniště
Kačerov  Rašeliniště pod Pěticestím  Pod Předním vrchem  Sedloňovský vrch  Sfinga Trčkov 
Trčkovská louka 
U Kunštátské kaple  Velká louka 
Zemská brána
  Alej Rokytnice 
Bříza  v Jedlové  Buk v Pěčíně 
Jasan v Deštném  Jasan v Olešnici  Jasan v Pěčíně  Jasan Souvlastní  Javor klen v Neratově  Lípa v Bartošovicích 
    Lípa na Malé straně  Lípa v Nebeské Rybné  Lípa v Polomu  Lípa v Horní Rokytnici  Lípa velkolistá v obci Sedloňov     

Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Orlické hory

Přírodní rezervace Neratovské louky

 

Katastrální území: Neratov v Orlických horách                               Nadmořská výška: 926-992 m

Výměra: 13,12 ha                                                                                  Vyhlášeno: 1998

Louky v nivě Divoké Orlice, mezi státní hranicí a řekou, jihovýchodně od obce Neratov.
Předmětem ochrany je typický biotop podmáčené louky v nivě Divoké Orlice, částečně extenzivně obdělávané, částečně zrašelinělé, s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů.
V rezervaci můžeme najít nejen ostřici chudokvětou a trsnatou, oměj pestrý,
prstnatec listenatý, kamzičník rakouský
a další rostliny, ale i čápa černého, jestřába lesního, čolka horského a obecného, ropuchu obecnou,
skokana hnědého a ostronosého, zmiji obecnou, užovku obojkovou, vranku obecnou, střevli potoční...

 
 
 
 

3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
 RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  

SPINNING® CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2

Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Orlické hory

©Jan Jelínek      www.3athlon.com       jan.jelinek@3athlon.com