3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  
SPINNING® CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2

 

Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Poodří


Území Chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v severovýchodní části
Moravské brány. Její plošná výměra činí 81,5 km2 a zasahuje do tří okresů.
Nadmořská výška CHKO Poodří se pohybuje mezi 212 a 298 metry nad mořem.
CHKO Poodří leží na rozhraní dvou základních geologických celků
naší republiky - Českého masívu a Západních Karpat.
Zásadní význam pro mokřadní ekosystémy Poodří má vodní režim.
Pohyb vody v nivě obstarává Odra a její přítoky.
K přírodně mimořádně hodnotným mokřadním ekosystémům
patří trvalé a periodicky vysýchavé tůně.
Dalším přirozeným ekosystémem jsou lužní lesy. Nejčastější dřevinou jsou tady jasan ztepilý, lípa malolistá, které v různých poměrech doplňují dub letní, habr obecný, javory, jilmy, smrky a místy i nepůvodní druhy jako duby červené,
jasany americké a kanadské topoly.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  
SPINNING® CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2


©Jan Jelínek      www.3athlon.com       jan.jelinek@3athlon.com