3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  
SPINNING® CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2

Torfowisko Zieleniec - POLSKA

Rašeliniště Zieleniec - POLSKO - JARO 2008

WIEK TORFOWISKA OCENIA SIĘ NA 7600 LAT. W XVIII w WYKOPANO RÓW ODPROWADZAJACY WODĘ
Z TOPIELISKA DO BYSTRZYCY DUSZNICKEJ I USYPANO DLA POTRZEB EKSPLOATACJI TORFU. PÓŁNOCNA GROBLĘ.
GROBLA PODZIELIŁA TOPIELISKO NA DWIE CZĘŚCI. NA TEJ GROBLI ZLOKALIZOWANA JEST ŚCIEŹKA PRZYRODNICZA.
PO KILKU LATACH PRZERWANO EKSPLOATACJE TORFU.
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ TORFOWISKA PODJĘTO W 1919 ROKU.
OBJĘTO OCHRONĄ REZERWATOWA OBSZAR 85 HEKTARÓW.
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM ZWIĘKSZONO CHRONION POWIERZCHNIĘ DO 218 HA.
W TYM CZASIE ISTNIA
ŁY W REZERWACIE ŚCIEŹKI DLA ZWIEDZAJĄCYCH I DWIE WIEŹE WIDOKOWE.
W ROKU 1954 PONOWNIE UTWORZONO REZERWAT.

 

PODZIM  2004
 

Rašeliniště Zieleniec v Polsku, jehož stáří se odhaduje na 7600 let,
se rozkládá na ploše 85 hektarů.
V roce 1954 bylo Rašeliniště Zieleniec prohlášeno rezervací.

POZDNÍ LÉTO 2005

 

3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005  RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  
SPINNING® CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2

©Jan Jelínek      www.3athlon.com       jan.jelinek@3athlon.com