Bedřichovka  Bukačka  Černý důl  Hořečky  Hraniční louka  Jelení lázeň  Komáří vrch  Neratovské louky  Pod Vrchmezím 
Pod Zakletým  Rašeliniště
Kačerov  Rašeliniště pod Pěticestím  Pod Předním vrchem  Sedloňovský vrch  Sfinga Trčkov 
Trčkovská louka 
U Kunštátské kaple  Velká louka 
Zemská brána
  Alej Rokytnice 
Bříza  v Jedlové  Buk v Pěčíně 
Jasan v Deštném  Jasan v Olešnici  Jasan v Pěčíně  Jasan Souvlastní  Javor klen v Neratově  Lípa v Bartošovicích 
    Lípa na Malé straně  Lípa v Nebeské Rybné  Lípa v Polomu  Lípa v Horní Rokytnici  Lípa velkolistá v obci Sedloňov     
 

leží převážně na území okresu Rychnov nad Kněžnou
a jen svou malou částí zasahuje do okresu Ústí nad Orlicí.
V CHKO Orlické hory se nacházejí dvě národní přírodní rezervace: Trčkov a  Bukačka
patnáct přírodních rezervací: Bedřichovka, Černý důl, Hořečky, Hraniční louka
Jelení lázeň, Komáří vrch, Neratovské louky, Pod Vrchmezím, Pod Zakletým, Rašeliniště Kačerov, Rašeliniště pod Pěticestím, Rašeliniště Pod Předním vrchem
Sedloňovský vrch, Trčkovská louka a Zemská brána a tři přírodní památky:
Sfinga, U Kunštátské kaple a Velká louka.

 
 
 
 
 
 

V CHKO Orlické hory  najdeme v současné době také třináct
chráněných a památných stromů a jednu alej se 151 stromy čtrnácti druhy:
Lípa malolistá v Bartošovicích v Orlických horách
Jasan ztepilý v Deštném v Orlických horách
Lípa malolistá v Horní Rokytnici
Bříza bělokorá v Jedlové v Orlických horách
Lípa malolistá na Malé straně
Lípa malolistá v Nebeské Rybné
Javor klen v Neratově
Jasan ztepilý v Olešnici v Orlických horách
Buk lesní a jasan ztepilý v Pěčíně
Lípa malolistá v Polomu
Alej v Rokytnici v Orlických horách
Lípa malolistá v Sedloňově
Jasan ztepilý na Souvlastním

 
 
 
 


3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
 RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  

SPINNING® CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY 
CHKO POODŘÍ  REZERVACE RYCHNOVSKA  PF 2008  ORLICKÉ HORY V BŘEZNU 2008  TORFOWISKO ZIELENIEC 2

Chráněná krajinná oblast /CHKO/ Orlické hory

©Jan Jelínek      www.3athlon.com       jan.jelinek@3athlon.com