BROUMARSKÉ SLATINY, ČERNÝ DŮL, KOPEC LITICE, CHKO ORLICKÉ HORY, CHROPOTÍNSKÝ HÁJ, KOSTELECKÝ ZÁMECKÝ PARK,
PŘÍRODNÍ PARK LES VČELNÝ, MODLIVÝ DŮL, NA HADOVNĚ, PŘÍRODNÍ PARK ORLICE, RAŠELINIŠTĚ KAČEROV, SKALECKÝ HÁJ,
ČERNOBLATSKÁ LOUKA, U GLORIETU, U HOUKVICE, VE SLATINSKÉ STRÁNI, VODNÍ TŮŇ, ZÁMĚLSKÝ BOREK.

PŘÍRODNÍ REZERVACE NA RYCHNOVSKU

PŘÍRODNÍ PARK LES VČELNÝ

Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou 
Nadmořská výška: 320-450 m

Výměra: 235,78  ha                                                                                Vyhlášeno: 1996

Celý rozsáhlý lesní komplex leží v povodí Javornického potoka
v bezprostřední blízkosti města
Rychnova nad Kněžnou.
V severovýchodní části parku je na Javornickém potoku vybudován rybník – Ivanské jezero. 
Svahy a náhorní roviny jsou kryty lesními porosty, kde převládají jehličnaté stromy - případně smíšený porost.
Původními porosty byly v minulosti dubohabrové háje. Bylo zde nalezeno kolem 400 druhů rostlin. 
Vzhledem k charakteru biotopů převažují v parku lesní druhy obratlovců.
Na mokřinách a  v okolí rybníka se vyskytuje několik druhů obojživelníků a v porostech hnízdí lesní druhy ptáků.

Ivanské jezero

 
Vodník u Ivanského jezera.
 

Ivanská skála

Rychnovské koupaliště v Lese Včelném

Les Včelný na jaře

Javornický potok

Altánek...

V Lese Včelném u Javornického potoka již 250 let roste chráněný strom Javor babyka,
který je vysoký 14 m a obvod kmene má 365 cm.
 

V Lese Včelném.
 

Bývalé letovisko Studánka...
 

Tenisové hřiště 3athlon clubu Rychnov nad Kněžnou u letoviska Studánka.
 

Běžecké a cyklistické tratě v Lese Včelném u Rychnova nad Kněžnou

 
3athlon® je pouze jeden! A to na www.3athlon.com!
 
3ATHLON®  JAN JELÍNEK  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 1999-2003  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2004  RCM TRAŤ
RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2005
 RYCHNOV CLASSIC MARATHON  2006  RYCHNOV CLASSIC MARATHON 2007
ORLICKÉ HORY V ZIMĚ  V BÍLÉ STOPĚ   PŘÍRODNÍ PARK VČELNÝ  RYCHNOVSKO  ČESKOU REPUBLIKOU  ARCHITEKTURA  KRYŠTOF
CYKLISTICKÉ A BĚŽECKÉ TRATĚ  ČESKOU REPUBLIKOU  PŘÍRODNÍ REZERVACE  STREETBALL  DUATHLON  XTERRA®3TERRA  SPINNING®
CHKO ORLICKÉ HORY  CHKO BÍLÉ KARPATY  TORFOWISKO ZIELENIEC  CHKO KRKONOŠE  CHKO JESENÍKY  CHKO POODŘÍ  PF 2008

© Jan Jelínek  2008   jan.jelinek@3athlon.com   www.3athlon.com